הצלה מטמטית - Claudia Sánchez


Texto en español en Cortitos: "Salvación matemática".


Traducido al hebreo por Adriana Lucas

בחדר המת בלט אוסף ספרים של "קבלה וכלכלה", על השולחן מחשב. חשבתי שהמפתח

לכניסה למחשב יהיה קוד של חמש ספרות.

ספרתי את אותיות שמו, עד לקבלת סיפרה אחת: 9. ניסיתי את שיטת פיבונאצי שאומר, חיבור של המספר הראשון והאחרון שווה 9, גיליתי שבמקרה הזה, לא נכון.

לאחר ניסיונות רבים בחישובים, פיצחתי את הסיסמה:

חיבור של שני מספרים בעלי 5 ספרות, מ-0 עד 9, כאשר החיבור של הספרות של כל אחד מהמספרים וחיבורם שווה 9. הסיסמה הייתה 99.999.

על המסך הדלוק הופיע כתובת המזמינה את הקורא לפנות לראש המדינה כדי לגלות לו את האמת המוקלטת בקובץ קולי

" נולד סדר חדש ואוניברסלי . אנו, עשרה אנשים, האחרים לאסון העולם חייבים להתאבד כדי להציל מיליוני רעבים כל אחד. מאות נזירות ברחבי העולם תדענה איך לפעול במידה שהדבר לא יעשה" .

בקובץ אחר מופיעים השמות של כל העשרה שהמחזיק ביד מקיר וגם ההוראות עבורו. הספירה לאחור התחילה.

למספר עשר לא היה אומץ להתאבד, אני ביצעתי את המשימה. כבודך מס. 8. בבקשה לא למחוק את הקובץ".

אבל,בגלל התרגשות, הוא לחץ על המחיקון והתפרק.

עכשיו אתה, הראשון והאחרון שיודע, רוצה שהמשיך את ההיסטוריה או שמעדיף להמשיך בעצמך?


Claudia Sánchez

No hay comentarios: